Bērnu reģistrācija 1.klasē

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Skat.noteikumus!

Reģistrēšana

Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē notiek darba dienās no 9:00 — 16:00
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu un vecāku iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā datu bāzē.

Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.

Rīgas 37.vidusskola no š.g. 20.septembra organizē sagatavošanas nodarbības skolēniem, kas reģistrējušies Rīgas 37. vidusskolas 1.klasē 2019./20.m.g.

Nodarbības notiek ceturtdienās 25.kab. no plkst.16.00 – 18.00

Nodarbības bez maksas.