Skolas direktora p.i — Andžela Andrejeva 

Vietniece mācību darbā — Nataļja Švarcburga

Vietniece ārpusklases darbā — Tatjana Pahoļika

Vietniece saimniecības darbā — Žanna Terentjeva

Struktūrvienības vadītaja (pirmsskolā) — Kristīne Maslova 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Mācību daļa — pirmdienās 9.00 — 12.00

Pirmsskola — pirmdienās 7.30 — 14.00

                             trešdienās 15.00 — 17.30

Lūdzam savu vizīti iepriekš saskaņot pa tālr. — 67553496,67552052

Direktora p. i. — Andžela Andrejeva
Lūdzam savu vizīti iepriekš saskaņot pa tālr. — 67553496,67552052