Fakultatīvo nodarbību darba grafiks 

Priekšmets Klase Laiks Skolotājs
Dzimtā (krievu) valoda 1. Trešdienā 5.stundā G.Ivanova
Dzimtā (krievu) valoda 2. Piektdienā 7.stundā I.Bluse
Dzimtā (krievu) valoda 3. Ceturtdienā 6.stundā A.Sviridova
Dzimtā (krievu) valoda 9. Trešdienā 8.stundā O.Samkova
Matemātika 1. Ceturtdienā 5.stundā G.Ivanova
Matemātika 2. Pirmdienā 7.stundā I.Bluse
Matemātika 9. Otrdienā 8.stundā Ņ.Zadevasere
Latviešu valoda 3. Piektdiena 6.stundā S.B.Jaunzema
Latviešu valoda 4. Ceturtdienā 6.stundā S.B.Jaunzema
Latviešu valoda 5. Otrdienā 6.stundā S.B.Jaunzema
Latviešu valoda 6. Ceturtdienā 7.stundā A.Isaka
Latviešu valoda 9. Pirmdienā 8.stundā A.Isaka
Angļu valoda 7. Ceturtdienā 7.stundā V. Vishneuskaya

 

Pedagogu konsultāciju dienas

 

Skolotājs Priekšmets Laiks Kabinets
Andžela Andrejeva Matemātika  Pirmā mēneša nedēļa- trešdiena 14.35-15.25 23.
Viktorija Vishnevska Angļu valoda Pirmdiena 13.40-14.00.

Ceturtdiena 14.30-14.50.

43.
Ināra Bluse Sākumskola Ceturtdiena 13.35-14.23 32.
Gaļina Bogdanova Ģeogrāfija, dabaszinības Pāra trešdienās 8.st. 22.
Marina Dostanko Krievu valoda Piektdiena 7.st 33.
Lienīte Droņa Mājturība meitenes  Piektdiena 8.00. Mājt. (m)
Irina Cepurīte Vēsture, sociālās zinības Otrdiena  8.st. 22.
Aija Isaka Latviešu valoda Piektdiena 8.st. 41.
Irina Ivanova Sports Pirmdiena 8.st. Sporta zāle
Jeļena Karase Mūzika Ceturtdiena 7.st 41
Andžela Sviridova Sākumskola Trešdiena 6.st. 31.
Guzele Ivanova Sākumskola Nepāra piektdienās 6.st. 25.
Tatjana Pahoļika Vizuālā māksla Nepāra otrdiena 8.st. Mājt.
Olga Samkova Krievu valoda Ceturtdiena 8.st. 42.
Svetlana Savina Angļu valoda Otrdiena 7.st. 33.
Voldemārs Sipovičs Mājturība zēniem Mēneša pēdējā piektdiena 7.st. Mājt.(z)
Ņina Zadevasere Fizika, matemātika Pirmdiena 14.30-15.20 44.
Jelena Pavlova Ķīmija, bioloģija Otrdiena 8.st. 24.
Tatjana Skolova Informātika Mēneša pēdējā piektdiena 8.st. 21.
Santa Baiba Jaunzema Latviešu valoda Pāra otrdienās 7.st 32.