Rīgas Čiekurkalna pamatskola

Pedagoģisko darbinieku konsultāciju grafiks

2019./2020.māc.g.

 

Skolotājs

Priekšmets

Laiks

Kabinets

Andžela Andrejeva

Matemātika

 Mēneša II un IV ceturtdiena 14.35-15.15

23.

Viktorija Vishnevska

Angļu valoda

Otrdiena 14.35-15.03

Trešdiena 13.40-14.05

43.

Ināra Bluse

Sākumskola

Trešdiena 12.55-13.45

32.

Gaļina Bogdanova

Ģeogrāfija

Dabaszinības

Trešdiena 14.30-15.00

25.

Marina Dostanko

Krievu valoda

Piektdiena 14.35-15.15

22.

Lienīte Bezbaile

Mājturība meitenes

 Mēneša pēdējā piektdiena 8.00 – 8.16

11.

Irina Cepurīte

Vēsture, sociālās zinības

Otrdiena  14.35-15.05

 

25.

Aija Isaka

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena  14.35-15.35

41.

Irina Ivanova

Sports

Ceturtdiena 14.30-15.00

Sporta zāle

Nataļja Bondarjuka

Mūzika

Trešdiena 14.35-15.15

22.

Anžela Sviridova

Sākumskola

Mēneša pēdējā piektdiena 12.55-13.35

31.

Guzele Ivanova

Sākumskola

Trešdiena 13.50-14.30

34.

Nora Romana

Vizuālā māksla

Mēneša II un IV otrdiena 7.50-8.15

11.

Olga Samkova

Krievu valoda un literatūra

Pirmdiena 13.40-14.40

42.

Svetlana Savina

Angļu valoda

Mēneša pēdējā piektdiena 12.55-13.45

24.

Voldemārs Sipovičs

Mājturība zēniem

Mēneša pēdējā piektdiena 8.00-8.16.

Mājt.(z)

Ņina Zadevasere

Fizika, matemātika

Otrdiena 13.40-14.20

Trešdiena 14.20-15.00

44.

Jelena Pavlova

Ķīmija, bioloģija

Mēneša I un III piektdiena 14.35-15.15

24.

Gvido Zēvalds

Informātika

Mēneša pirmā piektdiena 14.35-15.00

21.

Santa Baiba Jaunzema

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena 14.40-15.45

41.

Nataļja Švarcburga

Sākumskola

Piektdiena 12.40-13.05

33.