Rīgas Čiekurkalna pamatskolas patriotiskā nedēļa 2019./2020.m.g.

 04.11.-15.11.

 Laiks  Pasākums Vieta Atbildīgais

     Piektdiena

18.oktobris

Rīgas pils. latviešu valodas olimpiāde 7.-8.kl. II kārta.

Rīgas Rīnūžu vsk.

        A.Isaka

 

Pirmdiena

4.novembris

Plakātu konkurss „Mana Latvija”,        

 1.-9.klasēm.

Māc.priekšmetu un klašu stundās

 

Priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji

 

      Trešdiena

6.novembris

Sacerējumu konkurss 6.-9.kl.

  „100 vārdi Latvijai ”.

 

Latv.val.stundās

 

 

Latv.val.skolotāja

A.Isaka

 

    Piektdiena

8.novembris

 

Mārtiņdienas tradīcijas 1.-5.kl.

 

Latv.val.stundās

 

    Latv.val.skolotāja

S.Jaunzema

 

     Pirmdiena

11.novembris

Lāčplēša diena  

1.-9.kl.

 

Latv.val, klašu un vēstures stundās

Vēstures    skolotāja I.Cepurīte, Latv.val.skolotāji,         klašu audzinātāji

 

Pirmdiena

11.novembris

 

Sporta sacensības   „Lāčplēša kauss” 1.klase un PIG audzēkņi

 

Skolas sporta zāle

 

 

Skolas pašpārvalde, I.Ivanova, K.Maslova

Otrdiena

12.novembris

 

Sporta sacensības   „Lāčplēša kauss” 2.-4.kl.

 

Skolas sporta zāle un gaiteņi

 

Skolas pašpārvalde, I.Ivanova

Trešdiena

13.novembris

Sporta sacensības   „Lāčplēša kauss” 5.-9.kl.

 

Skolas sporta zāle un gaiteņi

 

Skolas pašpārvalde, I.Ivanova

       Trešdiena

13.novembris

Radošo darbu skate „Mana Latvija”,         1.-9.kl.

 Svinīgā pasākuma ģenerālmēģinājums

 

2.stāva gaitenis

L.Bezbaile,

latv.val.MK, klašu audzinātāji

     Ceturtdiena

14.novembris

Muzeju diena

1.-9.klases

 

Rīgas pilsētas muzeji un izstādes

Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

Piektdiena

15.novembris

 

Svinīgais pasākums veltīts Latvijas republikas proklamēšanas dienai „Mana Latvija”.       

Skolas svētku zāle

Klašu audzinātāji,mūzikas skolotāji,

D.Švilpe,

Latv.val.MK

Sagatavoja: A.Isaka