Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc savus darba augļus. Mācību darbs ir beidzies un pēdējais zvans- tas ir starta signāls ieskaišu un eksāmenu sākumam. Skaistās un saulainās pavasara dienas mudina gan skolēnus, gan skolotājus lūkoties nākotnē ar saulainām un gaišām cerībām, jo bez 5 minūtēm jau esat absolventi!

       Lai Jums veicās un novēlam dzīvē vēl daudzus veiksmīgus gadus dažādās mācību iestādēs!

“Baudiet to, kas esat,

Ceļā uz to, kas vēlaties būt!”

2018./ 2019. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS                                                                                                                                  MK NOTEIKUMI NR.289

 

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
20. maijs 21. maijs 22. maijs 23. maijs 24. maijs
  valsts v. 9.kl./r., m. valsts v. 9.kl./m.  
27. maijs 28. maijs 29. maijs 30. maijs 31. maijs
  svešvaloda 9.kl./r., m svešvaloda 9.kl./m.
3.jūnijs 4. jūnijs 5. jūnijs 6. jūnijs 7. jūnijs
matemātika 9.kl.

 

  mācībvaloda (krievu) 9.kl./r. mācībvaloda (krievu) 9.kl./m.
10. jūnijs 11. jūnijs 12. jūnijs 13. jūnijs 14. jūnijs
vēsture 9.kl.   SERTIFIKĀTI 9